Wereldwaterdagevent 2017 verslag

De internationale Wereldwaterdag zet jaarlijks het belang van water en het duurzaam beheer van waterbronnen in de kijker, telkens met een wisselend thema. Voor 2017 staat het verminderen en hergebruiken van afvalwater centraal, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties over water en sanitatie (Sustainable development Goal 6 of SDG 6).

 “Why waste water?” was ook de rode draad voor het jaarlijks Wereldwaterdagevent van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Bedrijven, non profit organisaties, overheid, universiteiten en hogescholen tekenden present in de gebouwen van FARYS/TMVW  in Gent.

Kor Van Hoof, raadgever van minister Schauvliege, onderstreepte het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, van het thema afvalwater en van de  samenwerking tussen lokale en Vlaamse partners om kwalitatieve projecten in het Zuiden op te zetten.

Tijdens een interactief circuit met vijf haltes, deelden deskundigen hun kennis en ervaring rond waterzuivering, regenwateropvang, het sluiten van de sanitatieketen, biomassaproductie en nutriëntenrecuperatie uit afvalwater en energievoorziening voor kleinschalige waterprojecten.

Bart Van der Bruggen gaf een overzicht van diverse technieken en projecten om afvalwater te vermijden, verminderen, hergebruiken en te behandelen, met praktische toepassingen in projecten in Vietnam, Oost- en Zuid-Afrika.

Marleen Porto-Carrero gaf aan dat publieke bedrijven in de watersector vanuit hun hun specieke rol en expertise toegevoegde waarde creëren in projecten in binnen- en buitenland. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en ook initiatieven zoals het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, waar kennis en know how doorstromen in projecten, zijn daarvoor een uitnodiging en ook een uitdaging.

Naar goede gewoonte sloot een broodjeslunch het netwerkevent af. Dank aan FARYS voor de gastvrijheid en dank aan alle sprekers, aanwezigen en alle mensen voor en achter de schermen die er weer een geslaagde editie van maakten !

De presentaties zijn beschikbaar op aanvraag.

Foto's

Johan Slimbrouck (Protos) bezorgde hetvolgende materiaal over Ecosan: poster Engels, handleiding Engels, poster Frans, handleiding Frans.

druppel wereldwaterdag
logo wereldwaterdag 2017