Water voor ontwikkeling: capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili

Dit project wil een verdubbeling van de capaciteit realiseren van de drinkwatervoorziening in de kustgemeente Punta Chorros, het installeren van drinkwaterproductie faciliteit en sanitatie op het eiland Islas Damas en een aanzet geven voor de opvang en behandeling van de huishoudelijke afvalwaters.

Door dit project, dat getrokken wordt door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, hoopt men de ontwikkeling van duurzaam toerisme verder mogelijk maken door versterking van drinkwaterbevoorrading en de plattelandsvlucht naar de steden te vermijden. De doelgroep bestaat uit de 750 permanente inwoners van Punta Chorros en de 25.000 bezoekers per jaar aan het zeereservaat. Gezien de opportuniteiten m.b.t. het duurzaam ecotoerisme kan de bevolking snel aangroeien. Bovendien zal dit project in de regio dienst doen als pilootproject en kan nadien worden toegepast in andere kustgemeenschappen. De samenwerkende Vlaamse partners zijn PROTOS, voor technische en methodologische ondersteuning en UGent voor academische omkadering.

 Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2009. Het duurt 36 maanden.
Meer projecten
Water voor ontwikkeling Capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili 1
Water voor ontwikkeling Capaciteitsuitbreiding van de drinkwatervoorziening te Punto Chorros, Coquimbo, Chili