Water en sanitair - een weg naar ontwikkeling. Water and sanitation - a way to development (WS-W2D)

IIMK is sinds 2003 actief in de regio rond Kakdwip aan de Golf van Bengalen met een waterproject en projectwerking om de economische ontwikkeling te stimuleren. Door de aanwezigheid van zuiver water verbeterde de gezondheidstoestand van de gemeenschap. Op het einde van de lopende projectfase, tot eind 2013 zullen er 30 pompen geplaatst zijn.

Water en hygiëne zijn fundamentele vereisten voor de gezondheid en de groei van een gemeenschap.  Dit project wil verder voldoende zuiver en drinkbaar water voorzien en goed sanitair in de huizen brengen.

Het werken via zelfhulpgroepen blijkt de beste weg te zijn naar blijvend resultaat. Capaciteitsopbouw is dan ook een wezenlijk onderdeel van het programma.  De zelfhulpgroepen zijn de ruggengraat van het project, zij zijn verenigd in dorpsclusters en unieclusters.  Zolang mensen onder de armoedegrens leven trachten ze te overleven, boven de armoedegrens hebben ze aandacht om menselijk te leven.  Economische initiatieven zijn naast de capaciteitsopbouw een tweede noodzakelijke factor om gezondheid en hygiëne duurzaam te maken.  De inspanning voor zuiver water en sanitair betekent de start van het hele veranderingsproces.

Het project management wordt waargenomen door IITD (Indian Institute for Training and Development), de lokale Indische NGO-partner waarmee sinds 2003 wordt samengewerkt.

Memisa, die ook al lang actief is in de streek op vlak van gezondheid, voorziet als Vlaamse partner een bijdrage aan dit project op vlak van begeleiding, kwaliteitscontrole en evaluatie.Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2013. Het duurt 36 maanden.

Meer projecten
iimk 2013 3
iimk 2013 2
iimk 2013 1