Samenwerken in Oeganda aan een beter beheer van de natuurlijke waterbronnen

Join For Water (Protos) en zijn partners werken in dit project aan de concrete implementatie van integraal waterbeheer. In het stroomgebied van de Mpanga rivier worden systematisch de prioritaire hotspots integraal en participatief aangepakt. Er wordt ook gestart in een nieuw stroomgebied: het noordelijke deel van het stroomgebied van Lake Albert. De interventiezones werden samen met het Oegandese Ministerie van Water en Milieu (MWE) bepaald. 3 lokale ngo-partners (JESE, NRDI, HEWASA) voeren het project mee uit. De lokale overheidsstructuren blijven belangrijke belanghebbenden bij planning en uitvoering. Er wordt veel nadruk gelegd op capaciteitsondersteuning bij de lokale belanghebbenden. Tegelijkertijd zullen op nationaal niveau meer inspanningen worden gedaan voor belangenbehartiging en sectorale beïnvloeding. De begunstigden zijn hoofdzakelijk: (i) gedecentraliseerde besturen (lokale overheden, organisaties voor opvangbeheer en watergebruikersverenigingen), (ii) gemeenschappen en scholen en (iii) individuele huishoudens, in de meeste gevallen kleine boeren. 

De algemene doelstelling van het project omvat de implementatie van verbeterde modellen van integraal waterbeheer in 2 stroomgebieden en het delen van de beste praktijken op nationaal niveau. De verwachte resultaten zijn de volgende:

1/ De gemeenschappen in 2 stroomgebieden hebben een verbeterde toegang tot drinkwater en  sanitatie door de installatie en/of verbetering van de publieke voorzieningen;

2/ Lokale gemeenschappen nemen verantwoordelijkheid op in de opmaak en de uitvoering van de integraal waterbeheeractieplannen van microstroomgebieden;

3/ De geleerde lessen, innovaties en goede praktijken worden gedocumenteerd en gebruikt voor  lobbywerk op nationaal niveau.

Join for Water werkt in dit project samen met de Vlaamse partners BOS+Tropen en Bosaq bvba. Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2019, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Meer projecten