Oogsten van hemelwater rondom het Poopómeer, Oruro, Bolivia

Dit project van Catapa concentreert zich op de verbetering van de watervoorziening. Gezien de sterk vervuilde toestand van andere waterbronnen door zout en zware metalen, zal men de nadruk leggen op de opvang van hemelwater.

In zes gemeenschappen rond het Poopómeer zullen intensieve vormingssessies gegeven worden door de lokale partner CEPA rond de mogelijke waterbronnen en hun respectievelijke voor- en nadelen.

Mensen zullen in praktijk regenwater kunnen opvangen door de voorziening van opvangsystemen voor hemelwater (via daken) en de plaatsing van watertanks. 50 installaties zullen geplaatst worden met de hulp van de lokale partner Complejo Solar op de plaatsen waar het meeste nood aan is en mits eigen inbreng van de families. Maar de nadruk wordt gelegd op het feit dat er hemelwater is voor iedereen en dat iedereen dit kan opvangen op zijn manier. Het systeem wordt geëvalueerd binnen de gemeenschappen en samen met studenten van verschillende onderzoeksgebieden.

Catapa krijgt ondersteuning van de Vlaamse partners Ingenieurs zonder grenzen (IzG) en Academics for Development (AFD). Izg zal in de verschillende stadia van het project een adviserende rol voor de Vlaamse en lokale partners vervullen: zo wordt hun technische kennis gebruikt als input en controle. AFD is een studentenorganisatie die de mogelijkheid wil bieden aan universiteitsstudenten om via het toepassen van hun verworven kennis, sociale impact te hebben in het Zuiden op een zinvolle en duurzame manier. Studenten van verschillende disciplines werken een heel jaar in team samen aan deze probleemstelling en realiseren tijdens de zomer ook werkelijk de voorgestelde oplossing(en). Het Departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2015. Het duurt 48 maanden.

Meer projecten
irrigatieproject nigeria
irrigatieproject nigeria 2