Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin

Dit project beoogt het versterken van de lokale beheersstructuren omtrent water- en sanitatievoorzieningen, gekaderd in een visie van integraal waterbeheer (IWB) in 22 gemeenten in Benin en loopt over 5 jaar. PROTOS is de projectpromotor. 75 % van het budget wordt door de Europese Commissie gefinancierd. De Vlaamse Overheid keurde in 2006 een eerste financiering voor dit project goed voor 2 jaar.
De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) blijft partner in dit project. In het totaal krijgen 72.500 inwoners directe toegang tot drinkbaar water en 10.700 tot sanitatie. Indirect worden 1.897.000 mensen bereikt
Volgende resultaten worden verwacht in de periode 2008-2011:
  • De toegang tot drinkwater en sanitatievoorzieningen is verzekerd voor 102.500 mensen en hun gedragingen i.v.m. hygiëne en gezondheid zijn verbeterd conform de IWB principes;
  • De lokale actoren, waarvan de gemeenten de belangrijkste zijn, nemen hun verantwoordelijkheid op in de water- en sanitatie sector en dit in een context van doorgevoerde decentralisatie;
  • De actoren van de water- en sanitatie sector zijn betrokken in een planning voor IWB;
  • De projectervaringen worden gevaloriseerd in de regionale en nationale debatten.

 

Het departement LNE van de Vlaamse overheid cofinanciert dit project van 2008. Het duurt 60 maanden.
Meer projecten
Ondersteuning van lokale initiatieven rond integraal waterbeheer in Benin