Partner worden

Door partner te worden toon je je maatschappelijke betrokkenheid en zet je je organisatie op de kaart.

SDG's

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling draagt tastbaar bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Projectoproep Internationale Klimaatfinanciering 2021

Projectvoorstellen voor het G-STIC Klimaatactieprogramma kunnen ingediend worden tot 30 september.

Deze oproep richt zich naar projecten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) mee te realiseren, opgezet en uitgevoerd door partnerschappen met minstens 1 organisatie uit de privésector.

Oproep Koning Boudewijnstichting - Prijs Ernest du Bois

Het Fonds Ernest du Bois lanceert een nieuwe oproep voor kandidaturen van doctoraatsstudenten die onderzoek doen naar water en de beschikbaarheid ervan.

Projectoproep VPWvO 2021

Projectvoorstellen die uitvoering geven aan SDG 6 door samenwerking tussen minstens 1 Vlaamse indiener, minstens 2 Vlaamse partners en minstens 1 lokale Zuidpartner konden ingediend worden tot 5 juli. De resultaten kan u hier in het najaar raadplegen.

irrigatieproject nigeria 2

Project in de kijker: 

Minister Zuhal Demir keurde 5 projecten in Gambia, Haïti, Oeganda, Burundi en Rwanda goed voor cofinanciering in 2020. Maak kennis met het project van Bosaq, Umubano, HoWest en De Watergroep

SDG 6 icoon
SDG 17 icoon