Duurzaam geïntegreerd beheer van waterbronnen in het Kapeta stroomgebied in Kaabong district

Kaabong-district, deel van de Karamoja regio in het noordoosten van Oeganda, is bijzonder kwetsbaar voor droogte en bodemdegradatie, waardoor de druk op natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Publieke beheerinstanties in het district hebben plannen uitgewerkt om hiermee om te gaan, maar de verantwoordelijke instellingen beschikken niet over voldoende capaciteiten om deze naar behoren uit te voeren. Mede door de lage functionaliteit van waterbronnen op het platteland heeft slechts 60% van de gemeenschappen toegang tot drinkbaar water en rapporteert meer dan 20% van de bevolking gezondheidsproblemen in het droge seizoen. Droogte en verlies van vee verplicht mensen om te emigreren naar stedelijke gebieden, maar deze steden hebben ook onvoldoende sanitaire voorzieningen en drinkbaar water om met deze bevolkingstoename om te gaan.

Het doel van het project is om de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen in het Kapeta stroomgebied in Kaabong-district te verbeteren door de toegang tot drinkbaar water en sanitatie te verbeteren en waterbeheer te bevorderen. Ten eerste zal het project een geïntegreerd en uitgebreid  waterbeheer promoten door regionale waterbeheerorganisaties en bijbehorende structuren hierin te ondersteunen. Ten tweede zal Dierenartsen Zonder Grenzen ook de capaciteit opbouwen van lokale watercomités voor duurzaam beheer van gerehabiliteerde waterpunten en voor ‘Village Health Teams’. Deze teams werken rond verbeterde sanitaire voorzieningen en rond bewustmaking en gedragsverandering. Dierenartsen zonder Grenzen werkt hiervoor samen met zijn lokale partner DADO en de Vlaamse partners Join for Water (met inbreng van expertise rond integraal waterbeheer) en IPIS (met expertise rond het in kaart brengen van natuurlijke hulpbronnen en conflicten). Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2020, dat een voorziene duur heeft van 24 maanden.

Meer projecten