Camelia - De levensomstandigheden van kwetsbare vrouwen in Bubanza verbeteren door innovaties en concrete terreinacties in drinkwater en sanitatie

Het CAMELIA-project zal de toegang tot drinkwater voorzien voor 4.000 mensen via de bouw van twee nieuwe drinkwaterleidingen en het plaatsen van waterkiosken. De toegang tot sanitatie en hygiëne voor 1.000 mensen neemt toe door het bouwen van 200 nieuwe ecologische latrines. Deze toegang wordt op een duurzame manier geïmplementeerd onder andere door de capaciteit van de belangrijkste spelers in de gemeente Bubanza te versterken en geleerde lessen te delen.

Het project zet dus in op 3 doelstellingen:

  •  bijdragen aan het verbeteren van duurzame toegang tot water en sanitaire voorzieningen in de gemeente Bubanza door ondersteuning van lokale aanbestedende diensten (SDG 6.1, 6.2)
  • zorgen voor het beheer van water- en sanitaire voorzieningen door het operationele model te verbeteren en de capaciteiten van gebruikers, beheerscomités en verantwoordelijke autoriteiten te versterken (SDG 6a, 6b)
  • het gebruikersgedrag veranderen zodat ze de principes van basishygiëne, milieubescherming en gendergelijkheid overnemen (SDG 3, 6.2, 13, 15, 5)

Join for water werkt daarvoor samen met zijn lokale partner AVEDEC en met de Vlaamse partners FARYS/TMVW (financieel en met gericht advies rond water- en sanitatieaspecten voor de lokale partner en overheden) en Artsen zonder Vakantie (training en sensibilisering en rond goede hygiënepraktijken). Departement Omgeving cofinanciert dit goedgekeurde project van 2020, dat een voorziene duur heeft van 48 maanden.

Meer projecten