U bent hier: www.watervoorontwikkeling.be
 

In de kijker

 

Oproep projectvoorstellen water en familiale landbouw

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep voor het fonds Elisabeth en Amélie. De deadline is 31 maart 2015.

 

 

Wereldwaterdag 2015

In 1993 duidden de Verenigde Naties 22 maart aan als internationale Wereldwaterdag. Die dag staat wereldwijd in het teken van 'water' en sinds dan wordt jaarlijks een ander aspect van water belicht. Het thema van de internationale Wereldwaterdag 2015 is "water en duurzame ontwikkeling". Lees meer op de officiële website van UN Water.

Ook in Vlaanderen staat een heleboel op de agenda. Hier vindt u een overzicht


wwd 2014 banner wwd 2015

 

 

 

15 oktober: Werelddag Handen Wassen

werelddag handen wassen

 

Handen wassen met zeep kan levens redden. Want dat is een van de meest effectieve en goedkope manieren om ziektes als diarree en longontsteking te voorkomen. Deze ziektes zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 1,7 kinderen in ontwikkelingslanden. De internationale "Dag van het Handen Wassen" op 15 oktober wil dit extra in de verf zetten en mensen mobiliseren en motiveren hun handen te wassen met zeep. Meer info via http://globalhandwashing.org/ghw-day

 

 

Eerste Europees burgerinitiatief rond water

In antwoord op het burgerinitiatief  rond het recht op water, een middel dat in de Europese wetgeving is voorzien om belangrijke onderwerpen door Europese burgers op de Europese agenda te krijgen, publiceerde de Europese Commissie op 19 maart 2014 een communicatie. Daarin herhaalt deze het belang van het recht op water en sanitatie voor alle mensen, benadrukt het belang van water als publiek goed en fundamentele waarde en stelt dat water geen commercieel product is. De organisatoren van het burgerinitiatief Right2Water hadden op concretere actie gehoopt. Meer info

 

 

19 november = Wereldtoiletdag

wereldtoiletdag

2,5 miljard mensen, vooral in landelijke gebieden, beschikken niet over goede sanitaire voorzieningen. Bovendien ontlast 1,1 miljard mensen zich nog steeds in openlucht, met nefaste gevolgen voor onder andere de volksgezondheid. Het ziet ernaar uit dat het Millenniumdoel hierover niet wereldwijd gehaald zal worden. Op 24 juli 2013 erkende de Verenigde Naties 19 november als een officiële VN-dag. Op deze dag werd al verschillende jaren terecht aandacht gevraagd voor propere sanitaire voorzieningen voor iedereen door internationale en maatschappelijke organisaties. De landen waar openlucht ontlasting het meest voorkomt zijn ook de landen met de hoogste sterftecijfers van kinderen onder de vijf jaar, met hoge mate van ondervoeding en armoede en met een grote welvaartsongelijkheid.

Meer info over Wereldtoiletdag
Meer info over de Wereldtoiletorganisatie

 

 

Lancering Global Water Solidarity Platform 
UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, nam de voorbije maanden initiatief om gedecentraliseerde solidariteitssystemen voor water en sanitatie, analoog aan het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, te promoten en ondersteunen, door oprichting van het Global Water Solidarity Platform. Alle partners van het VPWvO worden uitgenodigd toe te treden tot dit platform. Lees meer

 

  

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
Vlaanderen engageerde zich om tegen eind 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).

Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.

Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.

 

guinee bissau 2007 

Guinee Bissau 


De ondertekening van de
intentieverklaring op Wereldwaterdag 2004 door een aantal pioniers in aanwezigheid van de toenmalige Vlaams Minister bevoegd voor het leefmilieu en de ontwikkelingssamenwerking was slechts een begin. Via het verbreden van het draagvlak, studiewerk, de bundeling van kennis en expertise, de mobilisering en de verhoging van de financiële middelen en de optimale aanwending van kennis en middelen wil het Partnerschap deze doelstellingen waarmaken. Diverse publieke en privé(water)bedrijven, NGO’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, evenals Vlaamse overheidsadministraties en instellingen steunen dit initiatief.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) bestaat ondertussen ruim 5 jaar. Sinds de oprichting in 2004 is een hele weg afgelegd, waar we best trots op zijn.  Dit was niet mogelijk zonder de steun van de vele Vlaamse en lokale partners die zich inschreven in deze vorm van samenwerking! Bij de viering van de vijfde verjaardag in oktober 2009 keken we achteruit en vooruit. De aanwezigen kwamen uit verschillende hoeken, de interventies waren interessant en de getuigenissen sprekend. Door ondertekening van de engagementsverklaring (her)bevestigden verschillende organisaties en bedrijven hun inzet voor het toegankelijker maken van zuiver water in ontwikkelingslanden.  En toch blijft er nog veel te doen. Mogen we ook op u rekenen?

  

 

congo caritas 2007

Congo

 

  Over het partnerschap  
 
  Kenniscentrum  
 
  In de kijker