U bent hier: www.watervoorontwikkeling.be
 

In de kijker

 

Oproep VPWvO-projectvoorstellen 2014

Ook in 2014 maakt de Vlaams Minister van Leefmilieu en Natuur middelen vrij voor de cofinanciering van water- en sanitatieprojecten in het Zuiden. De afdeling Internationaal Beleid van het Departement LNE lanceerde daarom een projectoproep, die ondertussen is afgesloten. De resultaten kan u later hier raadplegen. 

 

Oproep projectvoorstellen door Koning Boudewijnstichting

In het kader van het fonds Elisabeth en Amélie lanceert de Koning Boudewijnstichting een projectoproep. De focus ligt op projecten die verband houden met het gebruik van water in de familiale landbouw. Alle informatie vindt u hier.

 

Eerste Europees burgerinitiatief rond water

In antwoord op het burgerinitiatief  rond het recht op water, een middel dat in de Europese wetgeving is voorzien om belangrijke onderwerpen door Europese burgers op de Europese agenda te krijgen, publiceerde de Europese Commissie op 19 maart een communicatie. Daarin herhaalt deze het belang van het recht op water en sanitatie voor alle mensen, benadrukt het belang van water als publiek goed en fundamentele waarde en stelt dat water geen commercieel product is. De organisatoren van het burgerinitiatief Right2Water hadden op concretere actie gehoopt. Meer info

 

Wereldwaterdag 2014

Het thema van de internationale Wereldwaterdag 2014 is water en energie. Lees meer op de officiële website van UN Water.

Ook in Vlaanderen staat een heleboel op de agenda. Klik hier voor een greep uit het aanbod. 

Een verslag van ons jaarlijks Wereldwaterdagevent leest u hier.


wwd 2014 wwd 2014

 

 

19 november = Wereldtoiletdag

wereldtoiletdag

2,5 miljard mensen, vooral in landelijke gebieden, beschikken niet over goede sanitaire voorzieningen. Bovendien ontlast 1,1 miljard mensen zich nog steeds in openlucht, met nefaste gevolgen voor onder andere de volksgezondheid. Het ziet ernaar uit dat het Millenniumdoel hierover niet wereldwijd gehaald zal worden. Op 24 juli 2013 erkende de Verenigde Naties 19 november als een officiële VN-dag. Op deze dag werd al verschillende jaren terecht aandacht gevraagd voor propere sanitaire voorzieningen voor iedereen door internationale en maatschappelijke organisaties. De landen waar openlucht ontlasting het meest voorkomt zijn ook de landen met de hoogste sterftecijfers van kinderen onder de vijf jaar, met hoge mate van ondervoeding en armoede en met een grote welvaartsongelijkheid.

Meer info over Wereldtoiletdag
Meer info over de Wereldtoiletorganisatie

 

Oproep projectvoorstellen 2013
Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling wil tegen 2015 zes miljoen extra mensen in het Zuiden voorzien van zuiver water. Daarom investeert de Vlaams minister bevoegd voor het leefmilieu en de natuur, Joke Schauvliege, als een van de partners van het VPWvO in de cofinanciering van duurzame water- en sanitieprojecten in het Zuiden. Hier vindt u de goedgekeurde projecten.   

 

Wereldwaterdag 2013
De Verenigde Naties riepen 2013 uit tot het Internationaal Jaar van Watersamenwerking, met UNESCO als trekkend agentschap. Ook de internationale Wereldwaterdag 2013 zal in het teken van watersamenwerking staan. Naar jaarlijkse gewoonte vindt u hier een overzicht van activiteiten in Vlaanderen.  

Op 22 maart organiseerde het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling opnieuw een netwerkevent voor alle huidige partners en organisaties die mee willen investeren in water- en sanitatieprojecten in het Zuiden. Het werd een programma met een interessante keynote lezing over de (water)samenwerking met en door Unesco en met een speeddating tussen de aanwezige organisaties. Ook werd het Europese burgerinitiatief 'right 2 water' voorgesteld, dat aandacht vraagt voor het opnemen van het recht op water en sanitatie in de Europese wetgeving. Het is nog mogelijk de petitie-actie te ondersteunen.  

 

banner wwd 2013

  

Lancering Global Water Solidarity Platform 
UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, nam de voorbije maanden initiatief om gedecentraliseerde solidariteitssystemen voor water en sanitatie, analoog aan het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, te promoten en ondersteunen, door oprichting van het Global Water Solidarity Platform. Alle partners van het VPWvO worden uitgenodigd toe te treden tot dit platform. Lees meer

 

  

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling
Vlaanderen engageerde zich om tegen eind 2015 het aantal mensen dat geen toegang heeft tot zuiver water met de helft te helpen verminderen. Dit engagement vloeit voort uit de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (New York, 2000) en de afspraken van de Wereldtop Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, 2002).

Het bijdragen aan de Millenniumdoelstelling inzake water en aan de doelstellingen van Johannesburg inzake sanitatie kan op verschillende manieren en op verschillende schaal. Er zijn 1.5 miljard mensen die geen toegang hebben tot drinkbaar water. Als elke burger uit de meest welstellende landen één van deze medeburgers aan water helpt, dan kan de Millenniumdoelstelling globaal gehaald worden.

Vlaanderen maakt werk van deze doelstellingen. Op Wereldwaterdag (22 maart 2004) werd het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling gelanceerd. Dit Partnerschap vormt een versterkte samenwerking tussen alle Vlaamse betrokkenen in de watersector en in de internationale samenwerking. Als concreet en duidelijk doel houdt het Partnerschap voor ogen om tegen 2015 evenveel mensen in ontwikkelingslanden aan water en / of sanitatie te helpen, als er inwoners zijn in Vlaanderen.

 

guinee bissau 2007 

Guinee Bissau 


De ondertekening van de
intentieverklaring op Wereldwaterdag 2004 door een aantal pioniers in aanwezigheid van de toenmalige Vlaams Minister bevoegd voor het leefmilieu en de ontwikkelingssamenwerking was slechts een begin. Via het verbreden van het draagvlak, studiewerk, de bundeling van kennis en expertise, de mobilisering en de verhoging van de financiële middelen en de optimale aanwending van kennis en middelen wil het Partnerschap deze doelstellingen waarmaken. Diverse publieke en privé(water)bedrijven, NGO’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, evenals Vlaamse overheidsadministraties en instellingen steunen dit initiatief.

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) bestaat ondertussen ruim 5 jaar. Sinds de oprichting in 2004 is een hele weg afgelegd, waar we best trots op zijn.  Dit was niet mogelijk zonder de steun van de vele Vlaamse en lokale partners die zich inschreven in deze vorm van samenwerking! Bij de viering van de vijfde verjaardag in oktober 2009 keken we achteruit en vooruit. De aanwezigen kwamen uit verschillende hoeken, de interventies waren interessant en de getuigenissen sprekend. Door ondertekening van de engagementsverklaring (her)bevestigden verschillende organisaties en bedrijven hun inzet voor het toegankelijker maken van zuiver water in ontwikkelingslanden.  En toch blijft er nog veel te doen. Mogen we ook op u rekenen?

  

 

congo caritas 2007

Congo

 

  Over het partnerschap  
 
  Kenniscentrum  
 
  In de kijker