Irrigatie

Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali

Dit project wil over 3 jaar, door een doeltreffend en integraal waterbeheer, de levensomstandigheden van de bevolking in de binnendelta van de Niger in Mali duurzaam verbeteren.

Verbetering van de toegang tot drinkwater en sanitair inruraal en kleinstedelijk gebied in Haïti

Dit project beoogt een verbetering van de gezondheids- en voedselsituatie in ruraal en semi-ruraal milieu in Haïti. Concreet streeft het project naar een verbetering van de toegang, beheer en valorisatie van water in het stroombekken van de rivier Moustiques (Noord-West Haïti) en in Camp Perrin (Zuid-West Haïti).