19 november = Wereld Toilet Dag

Wereldwaterdag (22 maart) is een hele bekende themadag voor water, maar niet de enige. 19 november is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldtoiletdag. 2,4 miljard mensen beschikken niet over propere en aangepaste sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven duizenden jonge kinderen aan diarree, mee in de  hand gewerkt door gebrekkige hygiëne en gebrek aan propere toiletten en latrines. De zesde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling  (SDG 6) stelt dat iedereen tegen 2030 over een toilet in de nabijheid zou moeten beschikken.

Link naar de website

Oproep reisbeurzen

Het Fonds Elisabeth en Amélie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, beheert een reisbeurzenprogramma voor studenten uit ontwikkelingslanden die in België studeren en werk verrichten rond het thema water. Kandidaturen zijn welkom tot 23/10/2017.

Partner worden

Door partner te worden toon je je maatschappelijke betrokkenheid en zet je je organisatie op de kaart.

irrigatieproject nigeria 2

Project in de kijker: 

Water en sanitatieproject Tadabalass, Niger